Drefwen ///// Storau Hanes CymruTeitlau Newydd

 • Cliciwch ar y llyfrau gyferbyn i weld y llun wedi'i chwyddo
 • Click here for English language site

  Yn dilyn llwyddiant cyfres Dref Wen Storau Hanes Cymru ar gyfer Cyfnod Allweddol 1 bu galw mawr gan athrawon i ni ei hestyn.

  O ganlyniad comisynodd Awdurdod Cymwysterau, Cwricwlwm, ac Asesu Cymru ddeuddeg teitl newydd ac maer gyfres nawr yn cynnwys wyth teitl ar gyfer Cyfnod Allweddol 2 yn ogystal theitlau newydd ar gyfer Cyfnod Allweddol 1 ar dosbarth derbyn. Maer teitlau newydd yn dilyn y patrwm a sefydlwyd yn y llyfrau gwreiddiol gan gynnwys, wrth gwrs, lluniau manwl a deniadol. Unwaith eto, awdur y gyfres yw John Evans, Ymgynghorydd Hanes, Powys.

  Dangosir cloriaur teitlau newydd gyferbyn.

  Maer llyfrau:

  • wediu comsiynu gan ACCAC i ateb galw parhaol gan athrawon dros Gymru benbaladr am adnoddau perthnasol a deniadol ar gyfer dysgu hanes Cymru

  • yn ymdrin phynciau a astudir yn aml yng Nghyfnod Allweddol 1 ac agweddau o holl feysydd astudio Cyfnod Allweddol 2

  • yn cynnwys testun a lluniau wediu seilio ar ymchwil hanesyddol gofalus ac yn adrodd hanes pobl go iawn

  • yn adrodd straeon am ddynion, menywod a phlant o bob rhan o Gymru. Maent hefyd yn adlewyrchu amrywiaeth profiadau pobl yn y gorffennol.

  Maer gyfres wedii threialu mewn ysgolion i sicrhau bod y llyfraun addas ar gyfer lefelau darllen yn y dosbarth derbyn, blynyddoedd 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Maent hefyd yn cynnwys elfennau trawsgwricwlaidd ac yn cefnogi ABCh ar Cwricwlwm Cymreig.

  Llyfrau Mawr

  Ers cyhoeddi'r teitlau "William Morgan a'r Beibl Cymraeg" a "Jane Prichard Plentyn y Plas" fel llyfrau mawr rydym wedi derbyn nifer fawr o alwadau gan athrawon yn gofyn i ni ddarparu gweddill y teitlau yn y gyfres yn yr un fformat. Yn achos y teitlau newydd, byddwn yn cyhoeddi llyfrau mawr yr un pryd 'r fersiynau maint safonol ar gyfer y pedwar teitl CA1 i flynyddoedd 3 a 4 CA2. Cofiwch ddweud wrth eich cydlynydd llythrennedd am y datblygiad pwysig hwn.

  Canllaw Athro

  Fe fydd canllaw athro yn cyd-fynd 'r gyfres ac yn cynnwys cefndir a gweithgareddau ar gyfer y deuddeg stori.


 • Taith i Lan y Mr
  Cyfnod Allweddol 1: Dosbarth Derbyn

  Diwrnod Golch Rachel
  Cyfnod Allweddol 1: Dosbarth Derbyn

  O.M. Edwards a'r Welsh Not
  Cyfnod Allweddol 1: Blynyddoedd 1-2

  Shirley Bassey
  Cyfnod Allweddol 1: Blynyddoedd 1-2

  Tadia a'i Theulu yn Isca Rufeinig
  Cyfnod Allweddol 2: Blynyddoedd 3-4

  Harri Tudur
  Cyfnod Allweddol 2: Blynyddoedd 3-4

  John Davids a Phla Hwlffordd
  Cyfnod Allweddol 2: Blynyddoedd 3-4

  Erddig: Bywyd y Gweision
  Cyfnod Allweddol 2: Blynyddoedd 3-4

  Merched Beca
  Cyfnod Allweddol 2: Blynyddoedd 5-6

  Streic y Penrhyn
  Cyfnod Allweddol 2: Blynyddoedd 5-6

  Tommy Barrow: Ifaciw yng Nghymru
  Cyfnod Allweddol 2: Blynyddoedd 5-6

  Ivor England: Bywyd Glwyr
  Cyfnod Allweddol 2: Blynyddoedd 5-6


  Dyluniwyd a chynhelir y wefan hon gan AiGN © 2003 designed & maintain this site.